Hejmpaĝo > Esperanto en Afriko > ALVOKO POR KUNE STARIGI LA INSTITUTON PIRON EN ANTANANARIVO (...)

ALVOKO POR KUNE STARIGI LA INSTITUTON PIRON EN ANTANANARIVO MADAGASKARO

sabato 2a novembro 2013, de admin

Esperanto eniris Madagaskaron de pli ol unu jarcento kaj la lokaj esperantistoj provis ĉiujn formulojn por diskonigi la lingvon kaj progresigi la movadon laŭ sia ebleco. Sed daŭre nekonata estas Esperanto tie, ĉar la malagasaj esperantistoj laboradas ĉefe en la kadro de unuopaj kluboj, kiuj siavice ariĝis en UME (Unuiĝo de Malagasaj Esperantistoj) kies sidejo situas interne de iu urba kvartalo. Do, nia sidejo (privata domo de iu esperantistino) ne ĉiam facile alireblas por homoj, kiuj volas informiĝi pri Esperanto.

Jen la ĝisnuna sidejo de UME en labirinta kvartalo

Jen la ĝisnuna sidejo de UME en labirinta kvartalo


La malagasa esperantistaro bezonas pli taŭgan laborlokon, ni bezonas starigi en Antananarivo Esperanto-informcentron pri kies ideo samopinias ankaŭ Renato Corsetti. Li eĉ proponis nomi ĝin « Instituto Piron ». La Instituto proponos multfacetan agadon pri Esperanto, en ĝi estos muzeeto pri Esperanto kaj interlingvistiko, biblioteko de Esperanto, ĝenaraltema biblioteko, salono por prelegi/por distriĝi (luigebla), lernoĉambroj, ĉambro por retkafejo (luigebla), sidejo de la nacia asocio UME, sidejo de la junulara asocio MEJA… Cetere, ĝi enhavas ankaŭ gastigĉambron por esperantistoj vizitantaj Antananarivo-n. Por funkciigi la centron, UME havas dinamikajn kaj junajn esperantistojn, kiuj fakas pri lingvoinstruado (Esperanto, la franca, la angla, la hispana…) informadiko kaj programado, kristana reformista pastorino, romkatolika pastro, geologiisto, fakulo pri mediprotektado, fakulo pri gastronomio…kaj studentoj pri diversaj aliaj fakoj.

KION INSTITUTO PIRON ALPORTOS AL LA ESPERANTO-MOVADO ?

  • Konstanta reklamo pri Esperanto
  • Ebleco uzi praktike la lingvon simile al nia CO en Roterdamo
  • Ebleco por niaj junaj esperantist(in)oj volontuli kaj trejniĝi tie
  • Ebleco rilatigi Esperanton kun iu alia temo por iom malfermi nian esperantian rondon
  • Akiri pli da rekono, respekto kaj prestiĝo
  • Havigi al UME eblecon enspezi luigante parton de la centro por konstante flegi kaj ekipi nian Instituton

Sekve, ni lanĉas alvokon al ĉiuj bonvolemaj gesamideanoj, kiuj pretas helpi nin aĉeti/konstrui tian domon kunlabore kun Renato Corsetti al kiu oni sendos la financan kontribuaĵon.

Rilate la teknikan flankon, tiu domo havos dekon da ĉambroj je diversaj grandecoj. Se eblas, ĝi havas ankaŭ liberan korton kun iom da verdaĵo. Laŭ nia provizora takso, tia domo kostos minimume € 20.000.

Karaj gesamideanoj, via “investo” en tiu projekto plifortigos la movadon en la nigra kontinento kaj havigos al la malagasa esperantistaro unu alian jarcenton pli fruktodonan.

UME jam de nun anticipas sian dankesprimon pro via samideana apogo !!!

  • La Estraranoj de UME
  • Renato Corsetti