Hejmpaĝo > Esperanto en Afriko > Niaj junaj movadanoj bezonas konkretan modelon

Niaj junaj movadanoj bezonas konkretan modelon

ĵaŭdo 18a julio 2013, de admin

Necesas fabriki modelon de movadano por niaj gejunuloj

Necesas fabriki modelon de movadano por niaj gejunuloj


En 1996, la tiam konata esperantisto Raveloson Eugène lanĉis en la revuo Esperanto petalvokon por helpi junan esperantiston el Malagasio ĉeesti UKon kaj IJKon, partopreni ŝtaĝojn kaj trapasi la Internacian Ekzamenon. Li ja volis prepari fidindan posteulon por la loka movado. Lia alvoko ne restis seneĥa ĉar franca esperantisto kaj fervojisto Laurent Vignaud malavare disponigis al ni monon por ebligi la partoprenon en tiaj internaciaj kunvenoj kaj akiri konkretan sperton en Esperantio. Raveloson Eugène kun tri aliaj esperantistoj anoncis la okazigon de lingva konkurso en la radiostacioj kaj ĝin partoprenis trideko da gejunuloj. La rezulto estis ke la sukcesinta kandidato iĝas unu el la nunaj ĉefaj kunordigantoj de la malagasa Esperanto-movado. Li estis gastigita en Esperanto-familioj, helpis dum unu monato la stabanojn de la Centra Oficejo en Roterdamo, lernis multon pri la Cseh-metodo ĉe IEI en Den Haag, partoprenis la UKon en Prago, la IJKon en Germanio kaj la ILEI konferencon en Tabor, trapasis ekzamenojn en Prago kaj Tabor…Tiom da spertoj, kiujn li nun disponigas al Esperanto en Malagasio. Bedaŭrinde, depost tio, neniu malagasa junulo plu havis la ŝancon profiti de tiaspeca « stipendio ».

Oferti tian eblecon al junaj Malagasoj signifas sindonemon kaj eĉ sinoferon flanke de unuopa(j) malavara(j) donaconto(j). Pro la nuna ĉiea krizo, li/ŝi (ili) ja devas ŝpari monon reduktante sian propran bezonon ĝis tia prikonsiderata situacio ke li/ŝi (ili) rezignos viziti restoracion aŭ eĉ feriumi por fordonaci parton de sia mono al la futura staĝanto kaj UK-partoprenanto. Sed ne li/ŝi (ili) sola kontribuos, estas ankaŭ reto da gesamideanoj kiuj devas prepari sin por gastigi la junul(in)on, gvidi lin/ŝin tra la esperantia labirinto, montri al li/ŝi ekzemplojn de esperantista vivo. Vivanta pruvo pri la ekzistado de funkcianta lingvokomunumo.

Kompreneble, ne ĉiuj pretas riski foroferi sian kutiman komfortecon kaj ĝuookazon kaj ni tute ne rajtas blami ilin. Sed la raraj bonvolemuloj bezonas antaŭ ĉio certiĝon pri tio, ke iliaj monoj ne estos perditaj survoje. Do bezonatas ankaŭ iu morala garantianto ĉu surloke ĉu eksterlande por superrigardi kaj finsukcesigi la tutan projekton. En 1996, tian noblan rolon brile ludis Hans Bakker en Nederlando kunlabore kun Raveloson Eugène. Mi substrekas nur la klopodon de la nuna UEA estrarano trejnigi la aktivulojn de nia asocio kaj tio do kongruas kun mia ideo.

Nia revo kaj deziro estas ke ĉiun duan aŭ trian jaron, iu juna Malagaso havos la eblecon UKumi, IJKumi kaj trapasi ekzamenon sen forgesi la staĝon en la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo. Interŝanĝe, la elektita kandidat(in)o subskribos kontrakton laŭ kiu li/ŝi ‘’kunlaboros’’ kun la nacia asocio Unuiĝo de Malagasaj Esperantistoj (U.M.E.). Jen estas investo, kiu plibonigos kaj pludaŭrigos la lokan movadon en la estonteco. Karaj gesamideanoj, konvinkitaj pri la neceso plifirmigi Esperanton en Malagasio, se vi ne timas investi en nia estonteco, do agu tuj niafavore !

Bv. kontakti Henriel Fidilalao
henrielredtv ĉe gmail . com